خیریه ایرسا

باز هم به رسم هر سال قصد داریم تعدادی نو عروس را تا خانه بخت همراهی کنیم. سال گذشته با همت و یاری شما نیکوکاران عزیز موفق به تهیه 30 جهیزیه شدیم. امسال گامی بزرگ تر برداشته ایم و تصمیم داریم 80 جهیزیه برای 80 نوعروس نیازمند که داشتن نعمت پدر محروم هستند و به دلیل مشکلات شدید مالی قادر به تأمین جهیزیه نیستند، تهیه نماییم.
موفقیت در این طرح خدا پسندانه در گرو همراهی شما نیکوکاران می باشد. شما عزیزان می توانید با تماس با ما، به هر میزان دلخواه در تأمین هزینه های این 80 جهیزیه مشارکت نمایید.